PRIVACYSTATEMENT

3Care Cell Protection website 

Doeleinden verwerking 

3Care Cell Protection (hierna te noemen 3Care) verwerkt persoonsgegevens met als doel: de website van 3Care te beveiligen, te optimaliseren, je te informeren over nieuwe diensten en producten van 3Care en van aan 3Care gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking 

3Care verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van 3Care of van een derde: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van 3Care ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor 3Care noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op de 3Care website.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene 

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan 3Care. De volgende gegevens zijn niet verplicht: bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan 3Care verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens 

3Care heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e- mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts), uit de volgende bron(nen) verkregen:  de registratiecode, het contactformulier, Google Analytics en Facebook.

Dit betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens 

Binnen het concern van 3Care hebben ondernemingen inzage in persoonsgegevens.

3Care heeft privacy hoog in het vaandel staan en zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken buiten de 3Care organisatie zonder toestemming.

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zullen door 3Care worden bewaard totdat je jezelf actief afmeldt.

Rechten betrokkenen 

Je hebt het recht om een verzoek bij 3Care in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens die 3Care van je verwerkt. Hiernaast heb je het recht om 3Care te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als betrokkene heb je ook het recht 3Care te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan 3Care hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens, indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens 

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die 3Care doet kunt je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kun je schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot data portabiliteit kun je doen door het verzoek schriftelijk, via e-mail of per post in te dienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken kan 3Care u om identificatie vragen.

Klachten:
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door 3Care, neem dan contact op met Coby Bouwkamp-ten Kate via ondergenoemde contactgegevens ter indiening van je klacht.
Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

3Care Cell Protection
Kerkenbosweg 1, 7921 CP Zuidwolde, info@3care.eu, 0622 375 141, www.3care.eu


Versie 1.0
Datum 19-05-2018