Opleiding 3Care specialist

Hierin staat het zelfherstellend vermogen centraal als primaire behandeling in de praktijk. Het 3Care concept wordt vanuit evolutionaire kennis, en wetenschap tot nu toe, gehanteerd. In de opleiding wordt er in kleine groepen gewerkt. 

De deelnemers hebben elk hun eigen professie en motivatie. De verbindende factor is het 3Care concept. Dit geeft aanleiding tot versterking van ieders professie en praktijk, met daarmee een breder aanbod van interventie voor de cliënt vanuit een gezamenlijke kijk op voeding & leefstijl als basis voor duurzame gezondheidzorg.

Aankomende 3Care specialisten krijgen een gedegen 3daagse praktijkopleiding welke is gebaseerd op de volgende onderdelen;

• 3Care concept en marktprofiel

• Evolutionaire basiskennis m.b.t. gezondheid op celniveau

• 3Care gezondheidsprogramma

• 3Care voedingssuppletie

• Anamnese en meetmethoden

• Duurzame praktijkvoering met preventiezorg.


De opleidingen worden op een locatie in midden Nederland georganiseerd en gegeven door Coby Bouwkamp- ten Kate en Alda Dekker-ten Kate.

De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO, BATC, VBAG, NVST.


Bijscholing

BIJSCHOLING

Aanvullend worden er bijscholingsdagen georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld voeding en sport, voeding en het kind, Motiverende gespreksvoering, enz.. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte in de praktijk. 

 

Het 3Care concept biedt vitaliteit dankzij reiniging, celvernieuwing en een gezond voedingspatroon